Lọc bụi túi tĩnh điện

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Ssangyong_Cement_0.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Yeonwol_Plant_1.jpg

eBFTM, Lọc Bụi Túi Tĩnh Điện

Trong thiết bị lọc bụi túi tĩnh điện, luồng khí được đưa qua hệ thống tĩnh điện trước khi được dẫn qua hệ thống túi lọc. Bộ lọc bụi túi tĩnh điện được thiết kế và hoạt động với chi phí thấp hơn so với hệ thống chỉ sử dụng lọc bụi túi đơn thuần. Nó kết hợp những đặc điểm nổi bật của hệ thống ESP và hệ thống lọc bụi túi.

Lực tĩnh điện được sử dụng để giải quyết sự tổ thất áp suất trong quá trình sử dụng hệ thống lọc bụi túi. Các hạt bụi được tích điện tạo thành các lớp có hình nhánh cây trên bề mặt của lưới lọc, ngăn chặn các hạt bụi thâm nhập vào bộ lọc tránh hiện tượng tắc túi lọ. Thiết bị túi lọc tĩnh điện đạt hiệu suất thu bụi cao.