Lịch sử phát triển

  • HISTORY OF KC COTTRELL CO., LTD.  Nov. 1973        Established Korea Cottrell Industrial Co.,Ltd Sep. 1990        Estabished a Branch in Taiwan Jun. 1993         Awarded 1st Environmental Grand Prize Nov. 1994         Listed on KRX (Korea Exchange Inc.) Jul. 1996          Acquired ISO 9001 International Quality Management System     Certification from BVQI Nov. 1996        Established CNP Industrial Institute in Manila, Philippine Apr. 1999         Awarded a Korea Silver Industrial Medal Aug. 1999        First Commercialized PPCP (Pulse-corona induced Plasma Chemical Process Jun. 2002         Established KC Cottrell(China) in China Apr. 2004         Awarded ASME U (Pressure Valve) & S(Boiler) Stamp Nov. 2004         Established a Branch office in Beijing, China Mar. 2005         Acquired Lodge Sturtevant Limited in Birmingham, UK Jan. 2006         Recognized as the Best Supplier by POSCO Apr. 2006         Established Lodge Cottrell Inc., Texas, US Jun. 2006         Established KC Envirotech E&C(Fushun)Co., Ltd in China Sep. 2006         Awarded SEL (Special Equipment License) Certificate in China for   Manufacturing Pressure Vessel Aug. 2007         Acquired Jungrim Company. Sep. 2007         Acquired Anseong Glass Industrial Co., Ltd for glass recycling business Oct. 2007          Awarded Korea President Award of Superior Capital Goods Dec. 2007          Acquired ISO 14001 InternatiEnvironment Management System   Certification from KFQ (Korean Foundation for Qality) Feb. 2008          Incorporate Hanmi Industry Co.,Ltd Apr. 2008          Changed name to KC Cottrell Co., Ltd                                 and Lodge Sturtevant Limited to Lodge Cottrell Co.,Ltd Jun. 2008         Won Minister of Environment Award of National Environmental Management Nov. 2008         Established Lodge Cottrell India Pvt. Ltd Nov. 2008         Established KC Cottrell Vietnam   HISTORY OF KC COTTRELL VIETNAM CO., LTD. No. Project Scope of supply Completion year 1 Quang Ngai Sugar Corporation in Vietnam Multi-Cyclone 1999 2 Dung Quat Oil Refinery in Vietnam ESP, Ash Handling system 2009 3 PT. Petrokimia Gresik Cement Retarder Plant Rehabilitation in Indonesia ESP 2010 4 Dong Nai VN2 Thermal Power Plant 150MW in Vietnam ESP 2011 5 Taganito Thermal Power Station Formosa Heavy Industries Corp. in Philippines, ESP 2013 6 Davao Thermal Power Station in Philippines ESP 2013 7 POSCO Eng. & Construction Co., Ltd. Sinter Plant No. 1, Sinter Machine Process in Indonesia ESP 2014 8 Nghi Son 1 Thermal Power Plant (300MW x 2) in Vietnam 2 ESP 2015 9 Mong Duong 2 Thermal Power Plant (600MW x 2) in Vietnam 2 ESP, 2 SCR 2014 10 Ha Tinh Steel Mill plant in Vietnam Wet ESP 2015 11 Dong Nai VN3 Thermal Power Plant 150MW in Vietnam ESP 2015 12 Mong Duong 2 Thermal Power Plant (600MW x 2) in Vietnam Bottom Ash Handling system 2015 13 Vissai Ninh Binh Cement company - Ninh Binh province in Vietnam Retrofit Work for Kiln & Cooler ESP 2015   14 Vissai Ha Nam 1 Cement company - Ha Nam province in Vietnam Retrofit Work for Kiln ESP 2015 15 Ha Tinh Steel Mill plant (6 units) in Vietnam 6 Bag filter 2016 16 Dong Nai VN2 Thermal Power Plant 150MW in Vietnam Maintenance ESP 2016 17 Vissai Ha Nam 1 Cement company - Ha Nam province in Vietnam Retrofit Work for Cooler ESP 2016 18 Vissai Song Lam Cement company - Nghe An province in Vietnam Retrofit Work for Kiln ESP 2016 19 Vissai Song Lam Cement company - Nghe An province in Vietnam Retrofit Work for Cooler ESP 2016 20 Ha Tinh Steel Mill plant (6 units) in Vietnam 6 Bag filter 2016 21 Vissai Ha Nam 2 Cement company - Ha Nam province in Vietnam Retrofit Work for Cooler ESP 2016 22 Dong Lam cement Company - Thua Thien Hue province – In Viet Nam Consult and maintenance Work for ESP 2016 23 Chanh Duong #1 paper Company – Binh Duong province – in Viet Nam ESP & Ash Handling System 2016 24 Chanh Duong #2 paper Company – Binh Duong province – in Viet Nam ESP & FGD &SDR& Bag filter 2017 25 Dung Quat Refinery – Quang Ngai province – in Viet Nam Technical service for ESP & AHS Handling 2017 26 Long Phu #1 - Long phu province- Soc Trang ( 2X600 MW -EP Project ) FGD & ESP 2016 27 Duyen Hai 3 Extention - Duyen Hai Province - Tra Vinh ( 1x 660MW - EP Contract) SWFGD 2016 28 Song Hau #1 - Chau Thanh - Ha Giang Province ( 2x 600MW) Bottom Ash Handling system 2016 29 Vinh Tan 4 Extetion - Tuy Phong - Binh thuan Province ( 1x 600 MW) Fly Ash handling system 2017   30 Taiwan Glass Melting Plant_ ESP ESP 2018 31 Taiwan Muzha Incinerator Bag filter 2018 32 Mong Duong 2 TPP ESP Maintenace 2018 33 VN3 & VN2 TPP ESP Maintenace 2018      
  • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KC COTTRELL  11/1973          Thành lập công ty TNHH công nghiệp Cottrell Hàn Quốc 09/1990          Thành lập chi nhánh Đài Bắc, Đài Loan 06/1993           Giải nhất giải Grant về công nghệ môi trường do chính phú Hàn Quốc trao  tặng 11/1994          Niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc 07/1996          Được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001của BVQI (tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế độc lập của Bureau Veritas) 11/1996         Thành lập viện công nghiệp CNP tại Manila, Philippin 04/1999         Nhận huy chương bạc hàng công nghiệp Hàn Quốc. 08/1999         Giải nhất PPCC (chu trình hoá Plasma cảm ứng xung điện) 06/2002         Thành lập CCKC Envirotech tại Changchun, Trung Quốc 04/2004         Đạt tiêu chuẩn ASME U (van áp lực), và S (lò hơi) STAMP 11/2004         Thành lập văn phòng chi nhánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc 03/2005         Mua lại công ty TNHH Lodge Sturtevant tại Birmingham, Anh 01/2006         Được POSCO công nhận là nhà cung cấp tốt nhất 04/2006         Thành lập viện Lodge Cottrell Inc., liên doanh với công ty Lodge Sturtevent, Texas, Hoa Kỳ 06/2006         Thành lập công ty TNHH KC Envirotech E&C tai Phú Xuân, Trung Quốc 09/2006         Nhận giấy chứng nhận SEL (special equipment license) trong sản xuất bình áp lực tại Trung Quốc 08/2007         Sát nhập thêm công ty Jungrim 09/2007         Mua lại nhà máy tái chế thuỷ tinh Anseong Glass Industrial 10/2007         Nhận giải thưởng sản phẩm chất lượng cao của chính phủ trao tặng 12/2007         Nhận chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường quốc tế ISO 14001 do cơ quan quản lý chất lượng Hàn Quốc cấp 02/2008          Sát nhập thêm công ty Công nghiệp Han Mi 04/2008         Thay đổi tên công ty thành công ty TNHH KC Cottrell 06/2008          Nhận giải thưởng quản lý môi trường quốc gia của bộ môi trường 11/2008          Thành lập công ty TNHH Lodge Cottrell India Pvt tại Ấn Độ 11/2008          Thành lập công ty TNHH KC Cottrell (Vietnam) tại Hà Nội, Việt Nam    LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KC COTTRELL VIỆT NAM  01/2007         Thành lập văn phòng đại diện Cottrell Hàn Quốc tại Hà Nội 01/2008         Thành lập công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam tại Hà Nội 08/2009          Hợp đồng hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho dự án nhiệt điện Đồng Nai VN2   do tập đoàn Formosa làm chủ đầu tư      11/2010          Hợp đồng lọc bụi tĩnh điện (ESP) với Marubeni Corporation cho nhà máy  Nhiệt điện Nghi Sơn, Việt Nam 9/2012~11/2012   Sửa chữa kết cấu thép cho ESP-nhà máy nhiệt điện                              Mông Dương 2, Việt Nam