Công nghiệp xi măng

KC Cottrell có nhiều kinh nghiệm xử lý môi trường ở các nhà máy xi măng. Các thiết bị cơ bản là Lọc bụi tĩnh điện (ESP) và lọc bui túi (Bag Filter) hoặc kết hợp Lọc bụi túi -Tĩnh điện.