Bình áp lực

Bình áp lực.

Bình áp lực được thiết kế cho phép đựng khí, chất lỏng hoặc một hỗn hợp có áp suất thấp hơn hoặc cao hơn áp suất của khí quyển được dùng để lưu trữ sản phẩm trong phản ứng, quy trình tách .

Kiểu

- Hình trống, hình trụ & hình tháp

- Lò phản ứng

- Bồn dự trữ & bồn cung cấp

- Bộ trao đổi nhiệt kiêu bình & ống

- Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí hình hộp trụ