Tuyển dụng

 • Recruiment: Mechanical and Electrical engineer
 • Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính - nhân sự Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Hành chính-Văn phòng Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: Hà Nội
 • Vị trí tuyển dụng(recruitment): Director/Manager ( PM, Site manager and Q/C)
 •  1. Company introduction:

  KC Cottrell Vietnam Co., Ltd is a 100% foreign capital invested by KC Cottrell (Korea) who has occupied the global leading position in the area of Pollution Control and totally specializing in FGD, Electrostatic Precipitator (ESP), De-NOx System as well as other air pollution control systems. KC Cottrell has established many subsidiaries and branches in lots of countries in the world such as: UK, American, Taiwan, China, India and Vietnam.

 • Company introduction:

  KC Cottrell Vietnam Co., Ltd is a 100% foreign capital invested by KC Cottrell (Korea) who has occupied the global leading position in the area of Pollution Control and totally specializing in FGD, Electrostatic Precipitator (ESP), De-NOx System as well as other air pollution control systems. KC Cottrell has established many subsidiaries and branches in lots of countries in the world such as: UK, American, Taiwan, China, India and Vietnam.

  Address: 6th Floor, VINAFCO building, 36-Pham Hung street - Tu Liem district - Ha noi