Giới thiệu chung thiết bị công nghiệp

 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_1_2.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_2_2.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_3_6.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_4_3.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_5.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_6.jpg
 • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_7.jpg

Thiết bị công nghiệp

 Với kinh nghiệm lâu năm và công nghệ tiên tiến tronh lĩnh vực ngăn chặn ô nhiễm, KC Cottrell đã thiết kế và cho ra đời máy móc công nghiệp như các loại van điều chỉnh dòng khí, cacs loại mối hàn bù, van áp lực.Chúng tôi mang tới khách hàng những công nghệ máy móc mới nhất sử dụng cho nhữngnhà máy điện, nàh máy thép, nhà máy xi măng, nhà máy hoá dầu, và những lò đốt bán dẫn.

KC Cottrell đã xây dựng những hệ thống chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày một đa dạng cuả ngành công nghiệp môi trường. Chúng tôi luôn nỗ lực vì môi trường trong sạch.

01. Van

 • Van  gió
 • Van chắn khói
 • Van sập
 • Van hướng tâm
 • Van phân chia
 • Van hình nấm
 • Van bướm

02. Mối hàn bù

03. Ống áp lực