Điện năng lượng mặt trời

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_1_8.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_2_5.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_3_5.jpg

KC Cottrell không chỉ xử lý ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra nguồn năng lượng mới

1.     Thiết kế và lắp đặt hệ thống quang điện PV tại nhà.

2.     Trao tay những dự án quang điện thương mại với quy mô lớn.

3.     Đưa vào vận hành và phát triển dự án quang điện thương mại với quy mô lớn.

4.     Phát triển hệ thống BIPV- liên kết xây dựng hệ thống quang điện.