Hệ thống lò đốt rác thải

Rác thải đang trở thành mối đe doạ cho môi trường tự nhiên. Để bảo vệ môi trường khỏi những loại rác thải nguy hiểm thì hệ thống lò đốt đáng tin cậy với hiệu suất cao là giải pháp khả thi nhất. Dây truyền sản xuất của KC Cottrell bao gồm các loại lò, từ lò đốt tầng sôi cho tới lò quay cho cả rác thải rắn và lỏng như các loại bùn, các loại dầu, dầu nhiên liệu, sơn, nhựa cũng như các loại rác thải sinh hoạt và truyền nhiễm. Lò đốt có thể được thiết kế và lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng.

01. Lò đốt tầng sôi ( PYROFLUID)

02. Lò quay

03. Lò quay + lò trữ