Khử lưu huỳnh bằng hợp chất Mg, Na

Quy Trình FGD Mg/Na Ướt

   Phương pháp lọc ướt bằng cách sử dụng mangan hyroxit Mg(OH)2 hoặcNatri hydroxit (NaOH) . Quá trình tối ưu đã được chứng minh, nó sử dụng dung dịch Mg(OH)2 hoặc NaOH như chấp hấp thụ để khử khí SO2 chứa trong dòng khí thải phát ra từ phía nồi hơi. Khí SO2 và một số bụi được giữ lại khi dòng khí đi qua và tiếp xúc chất lỏng.

Hiệu suất khử khí SO2 có thể đạt giá trị mong muốn bằng cách tăng nồng độ pH và SO32- của chất hấp thụ. Nồng độ pH tăng sẽ làm giảm độ hòa tan của MgSO3 dẫn đến hiện tượng MgSO3 đóng cạn. Để ngăn hiện tượng lắng cặn bùn do bồi lắng và để tối ưu hoá quy trình khử lưu huỳnh, điều quan trọng là cần kiểm soát nồng độ pH và mức SO32- chứa trong chất hấp thụ. Mức tối ưu được xác định bởi nồng độ SO2 thoát ra từ tháp hấp thụ.

Nhìn chung, độ pH của chất hấp thụ thường được sử dụng trong khoảng 6.0 đến 6.5 và nồng độ ion SO32- nên dưới 0.1 mol/L. Nồng độ ion SO32- của chất hấp thụ được kiểm soát bằng cách điều chỉnh lượng không khí ôxy hoá.

Ưu điểm

- Hoạt động và bảo dưỡng dễ dàng.

- Kết cấu đơn giản và kích thước nhỏ gọn.

- Đã được chứng minh trong thực tế

Dự án

- Nhà máy nhiệt điện Jeju Units 1~2, Hàn Quốc (2004, 2009)

- Nhà máy nhiệt điện BLCP, Thái Lan (2005)