Giới thiệu

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_1_11.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_2_9.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_3_9.jpg

Công nghệ GSA (Kỹ thuật Tầng Sôi)

Trong hệ thống GSA, các hạt bụi từ khí lò, sản phẩm phản ứng, các hóa chất kiềm đưa vào hệ thống và nổi bên trong lò phản ứng. Chúng được tiếp xúc với khí thải để loại bỏ các chất ô nhiễm khác nhau với hiệu quả cao.

Nồng độ bụi bên trong hệ thống lò phản ứng GSA cao hơn 50 đến 100 lần so với lò phản ứng  thông thường. Bề mặt của từng hạt bụi được phủ một lớp hóa chất kiềm được phun vào lò phản ứng dưới dạng bùn hoặc rắn. Các hạt bụi sau khi được phủ lớp chất kiềm được tiếp xúc với hợp chất có tính axít như SOx, HF và HCl để trung hòa và loại bỏ chúng.

Các hạt bụi lớn trong dòng khí được tách lọc chủ yếu tại các cyclone và được tách lọc triệt để khi dòng khí qua ESP hoặc lọc bụi túi trước khi chỉ còn không khí sạch được thoát ra môi trường bên ngoài.

Các sản phẩm của phản ứng và bụi được thu lại từ các cyclone được tái chế và được sử dụng như một lớp hấp thụ trong lò phản ứng. Điều này đồng nghĩa chi phí vận hành thấp hơn do sự tái sử dụng các hóa chất có tính kiềm. Hệ thông GSA có thể hoạt động với chi phí tối thiểu theo mục đích tỷ lệ xả nếu chúng được liên kết đến một hệ thống kiểm soát khí axít.

Ưu điểm

- Thời gian lắp đặt ngắn bởi các module thiết kế linh hoạt.

- Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp.

- Tiết kiệm được chi phí hoạt động do tái sử dụng được hóa chất.

- Hệ số phản ứng để tách lọc cao.

Dự án

- Nhà máy giấy Cửu Long - Trung Quốc (2008)

- Nhà máy nhựa Formosa - USA (2009).