EPC

Với hơn 40 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt, cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ. KC Cottrell có thể thực hiện tất cả các dự án theo hình thức chìa khoá trao tay.

Hiện nay KC Cottrell có 4 trung tâm thiết kế lớn ở các nước đó là:

KC Cottrell Engineering Services Private Limited (KCCES)

RR Towers IV, 8th Floor ll Thiru-vi-ka Industrial Estate,

Guindy ll Chennai-600 032 ll

Land line : +91 44 6679 4500: VoIP : 464

 

Logde Cottrell Co., Ltd (LCUK)

21 George St, Birmingham, B3 1QQ, England

TEL +44.121.214.1300

FAX +44.121.200.2555

www.lodgecottrell.com

 

KC Cottrell Co.,Ltd (KCC)

Head Office

160-1 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-817, Korea TEL +82.2.320.6114

FAX +82.2.320.6100

www.kc-cottrell.com

 

KC Cottrell China Co.,Ltd (KCCN)

No.9576 Donghuancheng Rd., Changchun Economy & Development Zone, Changchun City, Jilin Province, 130033, P.R. China

TEL +86.431.8587.7500

FAX +86.431.8587.7522

www.cckc.com.cn