Giới thiệu chung FGD

 Hệ thống FGD (hệ thống khử lưu huỳnh)

 Khí hoá thạch được sử dung rất nhiều trong các ngành công nghiệp hiện nay; và khi cháy, chúng sinh ra một lượng lớn acid sulphuric (SOx). Một khi loại acid độc hại này được đưa vào khí quyển, nó sẽ đe doạ môi trường sống của con người như một loại ô nhiễm thứ cấp, ví dụ như mưa acid.

KC Cottrell đã nghiên cứu và tách được acid sulphuric (SOx) sinh ra trong quá trình vận hành với hệ thống khử lưu huỳnh FGD có hiệu quả cao để bảo vệ môi trường.

01 Quy trình ướt

-         Khử lưu huỳnh bằng đá vôi và thạch cao ướt.

-         Khử lưu huỳnh bằng magnesium Hydroxide ướt.

-         Khử lưu huỳnh bằng nước thải kiềm.

02 Quy trình bán khô

-         Hệ thống GSA.

-         Hệ thống SDR.

03 Quy trình khô

-         Quy trình NaHCO3.

-         Hệ thống phun bột kiềm.