Hệ thống thải tro xỉ

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_1_10.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_2_8.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_3_8.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Picture_4_5.jpg

Trong một nhà máy nhiệt điện đốt than, than sẽ được nghiền thành bột bằng máy nghiền than và đưa vào lò hơi nơi đốt ra khí nóng với tốc độ cao, bột than này sẽ ngay lập tức được đốt trong lò ở nhiệt độ cao 1,500±200oC trên điểm nóng chảy của hầu hết các khoáng chất chứa trong than.

Ở điểm đốt cuối quá trình vẫn tồn tại khoáng chất không cháy, điều này được giải thích khoáng chất không cháy bao gồm khoảng 26~50wt% than cứng và 8~15wt% than bitum. Lượng tro này được xuất ra ngoài thông qua các hình thức Bottom Ash, Eco & APH và hệ thống lọc bụi tĩnh điện là nơi thu tro bay sau quá trình đốt. Hệ thống tro đáy được gắn vào đáy lò để thu tro rơi từ thành lò xuống bằng trọng lượng của chúng. Kích thước của hạt tro khoảng 1~2.5mm và chiếm khoảng 15~20% tổng lượng tro. Tro tụ tập trên hệ thống tro đáy và được nghiền bằng máy nghiền clinker, tiếp tục được vận chuyển đến ao tro bằng bơm tro bùn hoặc bằng máy nén khí chuyển tro bay đến phễu đựng để tái sử dụng. Tro có kích thước 0.3~1.0mm chiếm khoảng 5% tổng lượng tro được đi qua hệ thống hâm nóng nước và hệ thống sấy không khí.

Hệ thống thu tro bay ESP thường thu được các hạt tro có kích thước 10~30µm và chiếm khoảng 75% tổng lượng tro, nó còn tuỳ thuộc vào loại than hoặc điều kiện đốt. Tro bay được vận chuyển đến phễu đựng bằng hệ thống quạt nén khí. Trong thời gian gần đây, sau quá trình phân loại để giảm khoáng chất không cháy thì tro bay được sử dụng làm phụ gia cho các xi măng hoặc vật liệu xây dựng.