ESP loại ướt

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Wet_ESP_2.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Wet_ESP_1.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Wet_ESP_3.jpg

    ESP kiểu ướt có nhiều điểm giống với kiểu khô cả về nguyên lý và thiết kế, tuy nhiên một khác biệt cơ bản là loại ướt được sử dụng trong môi trường nhiệt độ khí bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ đọng sương. Ngoài ra, các cơ cấu liên kết gõ tách bụi của hệ thống khô được thay thế bởi hệ thống rửa không liên tục sử dụng nước hoặc các chất lỏng khác để tách bụi trên cực thu.

ESP kiểu ướt có ưu điểm thu được các hạt bụi có tính bền cao và các hạt kích cỡ nhỏ ở trạng thái khí. Hai loại chuẩn của ESP kiểu ướt: Loại lược tổ ong với dòng chảy dọc và loạ G-opzel với dòng chảy ngang.

Thuận Lợi

- Bảo đảm độ thải hạt bụi thấp

- Hiệu quả thu lọc bụi rất cao với cả bụi và sương mù

- Thiết kế màn nước có hiệu quả

- Thiết kế đa dạng các loại điện cực phóng

- Thiết bị xử l‎ý nước thải tổng hợp.

Dự Án

- Xưởng nghiền Gwangyang 2, POSCO, Hàn Quốc (1997)

- Nhà máy thép STS 3rd (TCM), POSCO, Hàn Quốc (2001)

- Hệ thống xử lý xỉ Pohang TLC Slag POSCO, Hàn Quốc (2002)

- Nhà máy đúc Gwangyang mở rộng 1~2, POSCO, Hàn Quốc (2003)