Công nghiệp thép

KC-Cottrell nổi tiếng là tổng thầu EPC thực hiện thành công các dự án thép trong và ngoài Hàn Quốc với  các hệ thống như De-Sox, De-NOx, ESP, lọc bụi túi và tất cả các thiết bị môi trường

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU