SNCR

SNCR (De-NOx không có chất xúc tác)

Công nghệ SNCR được sử dụng để loại bỏ oxit nitơ trong phạm vi nhiệt độ cao (850 - 1050c) bằng cách phun trực tiếp chất khử vào trong lò hoặc vào ống dẫn của lò. Hiệu suất khử NOx có thể đạt được thông qua thời điểm chính xác phun trong khoảng nhiệt độ thích hợp

Ưu điểm:

- Vốn đầu tư thấp                                                   

- Có thể dùng khi phụ tải lò hơi thấp

- Hiệu suất cao và ổn định

- Dịch vụ kỹ thuật hiệu quả cao

- Tiêu thụ NH3 thấp

- Tối ưu vị trí vòi phun qua CFD

Chất khử:

- Amôniắc khan,

- Amôniắc dạng nước,

- Dung dịch Urê

 

Dự án tiêu biểu:

- Công ty dầu và hoá chất Sunglim, Hàn Quốc (2003)

- Sân bay quốc tếTaiwan Taoyua (Sân bay quốc tế Chiang Kai-shek),

 Đài Loan (2000)

- Nhà máy Yoecheon, Công ty KCES, Hàn Quốc (2004)

- Lò hơi CFBC, Công ty LG Chem, Hàn Quốc (2008