De-Tar ESP

Là loại ESP dùng để tách bỏ nhựa đường từ lò đốt than cốc với một hệ thống thu hồi sản phẩm phụ và được tái sử dụng trong lò đốt nhiệt độ cao.

Là loại ESP dùng để tách bỏ nhựa đường từ lò đốt than cốc với một hệ thống thu hồi sản phẩm phụ và được tái sử dụng trong lò đốt nhiệt độ cao.

Dự án

- Nhà máy mạ Gwangyang tiếp tục dây chuyền 5~6, POSCO, Hàn Quốc (2004).