SCR

  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Taishan_Thermal_power_Plant_0.jpg
  • /sites/default/files/imagecache/450xy/Youngnam_Thermal_Power_Plant_0.jpg

 SCR (De - NOx có chất xúc tác)

Các phản ứng chính trong quá trình khử NOx

4NO + 4NH3 + O2  = 4N2 + 6H2O

2NO + (NH2)2CO +1/2O2 = CO2 + 2N2 + 2H2O

Ưu điểm

- Hiệu quả khử khí NOx cao (trên 90%)

- Một lượng NH3 nhỏ không đán kể dung hiệu quả để giảm tác nhân

- Có thể hoạt động tại nơi tập trung SO2 cao

- Tỷ lệ chuyển đổi từ SO2 sang SO3 thấp

- Được trang bị thiết bị cho trường hợp khí phân phối vào lò phản ứng

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của chất xúc tác và báo cáo

- Tiết kiệm chi phí thay thế chất xúc tác do tái sinh và tái sử dụng chất xúc tác

- Tối ưu thiết kế lò phản ứng bằng cách sử dụng CFD

- Chất lượng phục vụ kỹ thuật cao

- Dễ dàng phun và phân huỷ chất xúc tác

Chất khử và loại chất xúc tác

- Chất khử : Amôniắc khan,

Amôniắc dạng nước,

Dung dịch Urê

- Chất xúc tác : Chất tạo thành  V2O5/WO3/TiO2

Dự án tiêu biểu:

-Nhà máy nhiệt điện Dangjin Units 1~4 500MW X 4,Hàn Quốc (2006)

- Nhà máy nhiệt điện Taishan Unit 5 600MW, Trung Quốc (2006)

- Nhà máy Gwangyang Ferronickel (POSCO), Hàn Quốc (2007)

- Nhà máy nung kết Gwangyang 1~4 (POSCO), Hàn Quốc