Công nghiệp nhiệt điện

KC Cottrell đã cung cấp hơn 600 thiết bị môi trường như Lọc bụi tĩnh điện, Hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống khử Nitơ,.. cho nhiều nhà máy nhiệt điện khác nhau và chiếm hơn 60% thị phần của Hàn Quốc.

Mô hình nhà máy nhiệt điện