Hệ thống thải tro xỉ và thải tro bay

Xử Lý Tro thải

Hệ thống xử lý tro xỉ

Tro và xỉ được rơi xuống từ đáy lò và được lưu tạm tại xilo chứa nằm ở phía dưới đáy lò. Chúng được chuyển đến một hồ chứa bùn tro bằng máy bơm. Hay bằng một cách khác, tro xi được gom lại tại xilô tro xỉ và được tái chế sau khi được vận chuyển bằng hê thống băng tải xích dưới dạng khô hoặc ướt.

Những thiết bị chính cho hệ thống xử tro xỉ.

  • Hệ thống phễu tro xỉ sử dụng hệ thống phun thuỷ lực.
  • SDCC Hệ thống băng tải xích
  • Hệ thống tải tro xỉ khô
  • Hệ thống nước tro và bùn tro.

Hệ thống xử lý tro bay

Với khí có áp suất từ quạt hoặc từ máy nén không khí được sử dụng để vận chuyển tro đến xilo theo đường ống có kích thước thích hợp.

  • Hệ thống vận chuyển tro bay bằng áp suất dương.

- Hệ thống vận chuyển bằng phương pháp pha loãng (giữa khí và tro trên một tiết diện đường ống).

- Hệ thống vận chuyển bằng phương pháp bán pha loãng.

- Hệ thống vận chuyển bằng phương pháp đậm đặc.

  • Hệ thống vận chuyển tro bay bằng áp suất âm (Hệ thống chân không).
  • Hệ thống tổ hợp
  • Economizer & Hệ thống trao đổi nhiệt/hệ thống nghiền tro.

  • Dự án

- Nhà máy nhiệt điện Yeongnam Units 1~2, Hàn Quốc (2002).
- Nhà máy nhiệt điện Ulsan Units 4~6, Hàn Quốc(1997).
- Nhà máy nhiệt điện Samcheonpo Units 1~2, Hàn Quốc (2002).
- Nhà máy nhiệt điện Jeju, Hàn Quốc (2004).
- Nhà máy nhiệt điện Danjin Units 5~6, Hàn Quốc (2004~2006).
- Cải tiến thiết bị cho nhà máy nhiệt điện Ulsan Units 4~6, Hàn Quốc (2007).
- Nhà máy nhiệt điện Boryeong Units 7~8, Hàn Quốc (2006).