Bảo dưỡng - Bảo trì

Dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng Nhà máy xi măng Vissai Sông Lam 2

Lọc bụi tĩnh điện khu vực nghiền liệu (Kiln ESP)

Lọc bụi tĩnh điện khu vực làm mát Clinker (Cooler ESP)


I. Giới thiệu chung

Nhà máy: Xi măng The Vissai Sông Lam 2                    

Địa điểm: Hội Sơn, Sông Lam Nghệ An

Công suất: 6,2 triệu tấn clinker/ năm

SP chính: Clinker

Thị trường: Quốc tế- Xuất khẩu

II. Vị trí dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng

  Lọc bụi khu vực nghiền liệu                                                         Lọc bụi khu vực làm mát Clinker

III. Công tác Sửa chữa-Bảo dưỡng:

1. Công tác tháo dỡ , thay thế điện cực gai mới (Loại gai cong-KCVN)

Áp dụng cho toàn bộ 3 Trường của Lọc bụi nghiền liệu và LB làm mát Clinker.

2. Công tác căn chỉnh cong vênh cho điện cực thu

Áp dụng cho toàn bộ 3 Trường của Lọc bụi nghiền liệu và LB làm mát Clinker.

3. Công tác sửa chữa Hệ búa gõ, hệ thống dầm đỡ, …

6. Công tác căn chỉnh sứ cao áp, sứ đỡ, hệ thống dầm treo điện cực

 

Dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng Nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình

Lọc bụi tĩnh điện khu vực nghiền liệu (Kiln ESP)

I. Giới thiệu chung

Nhà máy: Xi măng The Vissai Ninh Binh 

Địa điểm: KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

Công suất: 3.6 triệu tấn xi măng/clinker/ năm

SP chính: Xi măng PCB 30/40 & CPC 50 Clinker          

Thị trường: Quốc tế- Xuất khẩu

Công nghệ: Công nghệ Nhật Bản

II. Vị trí dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng

Lọc bụi khu vực nghiền liệu DC1_ Kiln ESP

III. Công tác Sửa chữa-Bảo dưỡng:

1. Công tác tháo dỡ vỏ mái cũ, Hệ thống Điện cực cũ, hệ thống phân gió cũ,…

Áp dụng sửa chữa cho Trường 1 ( Đầu vào) Lọc bụi nghiền liệu. 

2. Công tác tổ hợp Điện cực thu-phóng mới (Loại C- KCVN)

3. Công tác lắp đặt thay thế mới hệ thống điện cực thu-phóng mới (Loại KCVN) vào trong lòng trường 1 (Đầu vào)

4. Công tác lắp đặt hoàn thiện, căn chỉnh, chạy thử, bàn giao.

 

Dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng Nhà máy xi măng Vissai Hà Nam

Lọc bụi tĩnh điện khu vực nghiền liệu (Kiln ESP)

Lọc bụi tĩnh điện khu vực làm mát Clinker (Cooler ESP)

I. Giới thiệu chung

Nhà máyXi măng The Vissai Hà Nam

Địa điểmKCN Thanh Tan, Hà Nam

Công suất: 3 triệu tấn xi măng/ năm               

SP chínhXi măng PCB 30/40 

Thị trườngQuốc tế- Xuất khẩu


II. Vị trí dự án Sửa chữa-Bảo dưỡng

Lọc bụi khu vực nghiền liệu                                      Lọc bụi khu vực làm mát Clinker

III. Công tác Sửa chữa-Bảo dưỡng

1. Công tác tháo dỡ vỏ mái cũ, Hệ thống Điện cực cũ,…

Áp dụng sửa chữa cho Trường 1 ( Đầu vào) Lọc bụi làm mát Clinker.

2. Công tác tổ hợp Điện cực thu-phóng mới (Loại C-KCVN)

3. Công tác lắp đặt thay thế mới hệ thống điện cực thu-phóng mới (Loại KCVN) vào trong lòng trường 1 (Đầu vào)

4. Công tác lắp đặt hoàn thiện, căn chỉnh, chạy thử, bàn giao.