Sứ mệnh- Tầm nhìn

1. Sứ mệnh:

  • Tự lực làm nhà thầu EPC cho  lĩnh vực xử lý khí thải
  • Xây dựng danh tiếng.
  • Tiếp tục đóng góp cho Tập đoàn KC

2. Tầm nhìn:

  • Trờ thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  • Cung cấp kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ tốt nhất.
  • Tạo lập danh tiếng ngày càng tốt hơn.

Các tin khác