Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự

PHÒNG BAN: PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty TNHH KC Cotrell Việt Nam trân trọng thông báo tới các công ty, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác về quyết định bổ nhiệm nhân sự tháng 03 năm 2020 của công ty chúng tôi như sau:

Ông Nguyễn Văn Trình được bổ nhiệm làm phó giám đốc bộ phận quản lý dự án từ ngày 26 tháng 03 năm 2020.

Ông Lại Văn Dương được bổ nhiệm làm phó giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh từ ngày 26 tháng 03 năm 2020 .

Lịch sử công tác và phát triển:

1. Ông Nguyễn Văn Trình

- Từ năm 2012 đến năm 2013: Nhân viên chính thức của KC Cottrell Việt Nam ( Kỹ sư cơ khí).

- Từ năm 2013 đến năm 2015: Quản lý công trường.

- Từ năm 2015 đến năm 2017: Trưởng phòng quản lý chất lượng

- Từ năm 2017 đến năm 2020: Trưởng phòng quản lý dự án.

- Từ năm 2020 đến nay : Phó giám đốc bộ phận quản lý dự án

2. Ông Lại Văn Dương

- Từ năm 2012 - đến năm 2014: Nhân viên chính thức của KC Cottrell Việt Nam ( Kỹ sư điện).

- Từ năm 2014 đến năm 2017: Trưởng phòng kỹ thuật điện.

- Từ năm 2017 đến năm 2018; Nhân viên kinh doanh.

- Từ năm 2018 đến năm 2019: Trưởng phòng kinh doanh.

- Từ năm 2019 đến nay: Phó giám đốc bộ phận kinh doanh.

Đây là thành quả xứng đáng cho gần 10 năm gắn bó và cống hiến không mệt mỏi của hai Ông để góp phần cho Công ty TNHH KC cottrell Việt Nam phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.

Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, 2 Ông sẽ phát triển bản thân hơn nữa và luôn trở thành đầu tàu để dẫn dắt Công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam đi đến những thành công rực rỡ hơn nữa.

 

 


Các tin khác