Director/Manager ( PM, Site manager and Q/C)

Vị trí tuyển dụng(recruitment): Director/Manager ( PM, Site manager and Q/C)

Ngành/nghề(major): Director/Manager

Chức vụ(position): Depend on ability

Loại hình công việc(time): Full time

Địa điểm làm việc(location): Hanoi

Số lượng cần tuyển(number): 02

Mức lương khởi điểm(salary): Agreement

Mô tả công việc(job description): Project management for environmental project/site manager of environmental project

Quyền lợi được hưởng(benefit):

- Self improvement to reach high and professional position

- Development opportunity

Số năm kinh nghiệm(experience): More than 10 year

Yêu cầu Trình độ(education):University

Yêu cầu khác(other requirement):

- Creative, challenging and responsible for work.

- Good communication in English is advantage

- Ability to work independent and in team work

- Experience: Have experience for industrial plant project or environmental project

Hồ sơ bao gồm(submission):

- Application (form)
- CV (including education and working history, experience)
- Profiles should be submitted in English and Vietnamese

Hạn nộp hồ sơ(deadline): As soon as possible

Người liên hệ:                Dương Thị Hương

Điện thoại liên hệ:          04 376899004~5

Email liên hệ:                 thuhuong@kc-cottrell.com.vn

Cách liên hệ tốt nhất:      Mail

Các tin khác