Chứng nhận ISO 9001-2015 và Auditing lần 1

từ công ty TNHH chứng nhận TNV Việt Nam

Được thành lập và đi vào hoạt động vào 28 tháng 11 năm 2020 với trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi KC cottrell Việt Nam luôn là những người đi đâu trong nghành công nghiệp môi trường, đặc biệt là lĩnh vực cung cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lọc bụi túi và hệ thống thiết bị đi kèm.

Năm 2018 và 2019, sau hơn 10 năm phát triển bền vững KCVN đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh về thu gom tái chế rác thải công nghiệp & rác thải sinh hoạt, Rác thải phát điện, và tái tạo năng lượng, bằng việc thành lập 2 công ty con đó là Công ty cổ phần cơ điện - môi trường Lilama EME và công ty KC xanh

KCVN luôn coi chất lượng là trụ cột cơ bản và đặc biết quan trọng trong quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của công ty, và chúng tôi luôn tự hào với quy trình quản lý chất lượng chuyển nghiệp theo phong cách Hàn Quốc mà công ty đã áp dụng và vận hành từ khi thành lập công ty.

Nhằm nâng cao thế mạnh kinh doanh trên thị trường, năm 2019 chúng tôi đã kết hợp với công ty TNHH Chứng nhận TNV Việt Nam để kiểm tra đánh giá quy trình hoạt động và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Đến 10/07/2019 chúng tôi đã nhận được chứng nhận từ TNV.

Chứng nhận ISO 9001-2015

Ngày 18/06/2020 Công ty TNHH Chứng nhận TNV Việt Nam đã tiến hành đánh giá lại lần 1 tại văn phòng KCVN nhằm mục đích hoàn thiện quy trình và phát triển hơn nữa.

Đánh giá audit lần 1 ( 06/2020)

Chúng tôi KCVN sẽ tiếp tục cải thiện và bổ sung quy trình trong tương lai để tạo một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp nhằm mục đích:

- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Tạo thêm cơ hội kinh doanh

- Cải thiện chất lượng tổ chức và dịch vụ

- phát triển quy trình vận hành bền vững

- Tạo nên văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp

Các tin khác