CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ - ĐIỆN - MÔI TRƯỜNG LILAMA EME

XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI - DÂY CHUYỀN 2

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, lượng rác được thải ra tại Việt Nam bình quân mỗi ngày khoảng 35.000 tấn rác thải sinh hoạt đô thị và 34.000 tấn rác thải sinh hoạt nông thôn, riêng thành phố Hà Nội và TP. HCM, mỗi ngày thải ra 7.000-8.000 tấn rác. Lượng rác hiện nay chưa được sử dụng để biến thành nguồn năng lượng phục vụ cuộc sống.

Khoảng 85% lượng rác thải hiện nay tại Việt Nam đang được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp, đòi hỏi nhiều quỹ đất, trong đó 80% là bãi chôn lấp không hợp vệ sinh tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và chưa tận dụng được hiệu quả nguồn năng lượng sinh ra. Công tác vận chuyển hiện còn gặp nhiều khó khăn, các bãi chôn lấp chất thải thường ở xa khu dân cư làm tăng chi phí vận chuyển. Trong khi đó, mức phí vệ sinh môi trường thu từ các hộ gia đình hiện nay mới chỉ chi trả được một phần cho hoạt động thu gom chất thải, không đủ để chi trả cũng như duy trì cho hoạt động vận chuyển. Với lượng rác thải trên, tiềm năng rác thải có thể sản xuất thành điện ở Việt Nam là rất lớn và việc chuyển đổi rác thải thành năng lượng đang và sẽ tăng lên phù hợp với nhu cầu của thế giới.

Với việc mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, Tập đoàn KC cottrell  đã đi từng bước đi đầu tiên trong lĩnh vực xử lý rác thải bằng việc mua lại nhà máy xử lý rác thải Phúc Lợi ( Tân Cương - Thái Nguyên) và công ty xử lý rác thải Lilama EME ( KCN Dung Quất-Quảng Ngãi).

Mô hình nhà máy xử lý rác thải phát điện theo công nghệ mới nhất

Hiện tại KC Cottrell đang từng bước đầu tư xây dựng nhà máy, cải thiện công nghệ theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, cải thiện hệ thống nhân sự để từng bước phát triển về lĩnh vực rác thải tại thị trường Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh của nhân loại.

Việc chuyển đổi chất thải rắn thành năng lượng đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, như năng lượng sạch và có giá trị hợp lý, công việc phù hợp và tăng trưởng kinh tế, các thành phố và cộng đồng bền vững cũng như hoạt động khí hậu.

 

Các tin khác