Projects in Viet Nam

Dự án VN3 Lắp đặt ESP cho Fomosa Nhơn Trạch Đồng Nai 

Dự án VN2- Lắp đặt ESP cho Fomosa Nhơn Trạch, Đồng Nai .JPG

Dự án changyang 1&2- lắp đặt ESP cho nhà máy giấy Cửu Long-Bình Dương, Việt Nam.JPG

 

ESP for Nghi Son Thermal Power Pllant 2x300MW

                                        ESP for Mong  Duong Thermal Power Pllant 2x600MW                                                                     

                                               Kiln ESP for Vissai Ninh Binh cement                                                              

Kiln ESP for Vissai Ha Nam cement

Cooler ESP for Vissai Ha Nam cement

Các tin khác