Nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Ngày 25/02/2012 vừa qua Công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Tổ chức chứng nhận DAS cấp.

Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Công ty về những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất và kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đây cũng là sự công nhận của Trung tâm chứng nhận về sự phù hợp  đối với Công ty TNHH KC Cottrell Việt Nam trong việc xây dựng và bước đầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, phiên bản 2008. Hệ thống quản lí chất lượng sẽ minh chứng sự cam kết của công ty với khách hàng, luôn luôn hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Để tiếp tục phát triển hơn nữa, công ty sẽ tuân thủ và luôn thực hiện đúng hệ thống kiểm tra chất lượng  theo tiêu chuẩn IS0 9001:2008 đồng thời tiếp tục cải tiến  hiệu quả công tác quản lý , điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang đến cho khách hàng những dịch vụ hài lòng nhất.Các tin khác