Dự án

NHỮNG DỰ ÁN Ở VIỆT NAM

ESP & AHS- NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

 

ESP - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN FORMOSA ĐỒNG NAI 2X150 MW

 

ESP  - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2x300MW

 

ESP  - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2x600MW

 

 

Kiln ESP  - NHÀ MÁY XI MĂNG VISSAI NINH BÌNH

 

 

Kiln ESP  - NHÀ MÁY XI MĂNG VISSAI HÀ NAM

 

COOLER ESP  - NHÀ MÁY XI MĂNG VISSAI HÀ NAM

Các tin khác